Mladý výskumník je neobyčajný tábor.

 

Denný tábor MLADÝ VÝSKUMNÍK

Tábor program:

V centre neziskovej organizácie ECO-TRUCK n.o., Obrancov mieru 25, 934 01 Levice sme pripravili denný tábor pre všetky deti vo veku od 6 – 14 rokov, ktoré majú záujem o objavovanie tajomstiev prírody, ekológiu a ochranu prírody a využívanie prírodných zdrojov, ktoré máme denne okolo seba. Deti môžu voľné chvíle počas letných prázdnin tráviť v spoločnosti kamarátov, tvorivo objavovať a skúmať to, čo nám príroda ponúka a zdokonaľovať svoju kreativitu a technické myslenie výrobou tematicky zameraných funkčných modelov.

V cene:

pedagogický a odborný dozor, desiata, obed, olovrant, pitný režim, materiál

 

PROGRAM

Pondelok:

08.00 – 08:30 príchod detí
08:30 – 09:30 teoretická príprava denného tematického programu – Mágia vody
09:30 – 10:00 desiata
10:00 – 12:30 návšteva vodnej elektrárne
12:30 – 13:30 obed
13:00 – 15:30 výroba funkčného modelu vodného kolesa
15:30 – 16:00 olovrant, hry
16:00 – odchod detí

Utorok:

08.00 – 08:30 príchod detí
08:30 – 09:30 teoretická príprava denného tematického programu – Môže vietor svietiť?
09:30 – 10:00 desiata
10:00 – 12:30 výroba funkčného modelu veterníka
12:30 – 13:30 obed
13:00 – 15:30 skúšanie funkčnosti vyrobených modelov v teréne, hry
15:30 – 16:00 olovrant
16:00 – odchod detí

Streda:

08.00 – 08:30 príchod detí
08:30 – 09:30 teoretická príprava denného tematického programu – Slniečko, usmej sa!
09:30 – 10:00 desiata
10:00 – 12:30 výroba jednoduchého modelu slnečného koncentrátora
12:30 – 13:30 obed
13:00 – 15:30 skúšanie vyrobeného modelu v teréne, hry
15:30 – 16:00 olovrant
16:00 – odchod detí

Štvrtok:

08.00 – 08:30 príchod detí
08:30 – 09:30 teoretická príprava denného tematického programu Farebný svet, desiata
09:30 – 10:00 desiata
10:00 – 12:30 výroba vlastného výrobku s použitím farieb
12:30 – 13:30 obed
13:00 – 15:30 Návšteva vedeckého centra Atlantis
15:30 – 16:00 olovrant
16:00 – odchod detí

Piatok:

08.00 – 08:30 príchod detí
08:30 – 09:30 teoretická príprava denného tematického programu – Tajomstvá prírody
09:30 – 10:00 desiata
10:00 – 12:30 výroba jednoduchej hračky prírodných surovín
12:30 – 13:30 obed
13:00 – 15:30 dokončenie hračky
15:30 – 16:00 olovrant
16:00 – 17:00 prezentácia prác detí pre rodičov, odovzdanie certifikátov, ukončenie tábora

Zmena programu vyhradená.

TURNUSY:

  1. 3. – 7. júla 2017
  2. 10. – 14. júla 2017
  3. 17. – 21. júla 2017
  4. 24. – 28. júla 2017
  5. 21. – 25. augusta 2017
  6. 28. 8. – 1. septembra 2017

Kontakt:

ECO – TRUCK n.o., Obrancov mieru 25, Levice

Oľga Sršňová
0914 299 360
ecotruck.no@gmail.com

Klikni sem pre Registračný formulár 2017.

Na stiahnutie:

Všeobecné-podmienky-účasti.pdf

LDT plagátik 2017

TDL program 2017

We are here to help you harness and utilize energy.

Engage with Us

top